Η οικονομική κρίση μείωσε 

τις εκπομπές αερίου...

Άγγελος Ανδρέου
Ουδέν κακόν αμιγές καλού έλεγαν οι αρχαίοι ημών, και επιβεβαιώνονται συνεχώς. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ, η οικονομική κρίση έκανε καλό στο περιβάλλον.

Όπως εκτιμά το Ευρωπαϊκό Πρακτορείο Περιβάλλοντος, η κρίση που πλήττει την Ευρώπη έχει καταφέρει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 6,9%.

"Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, οι εκπομπές των 27 κρατών- μελών της ΕΕ είναι μειωμένες κατά 17,3% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, και, συνεπώς, πολύ κοντά στο στόχο της ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές της κατά 20% μέχρι το 2020", ανέφερε ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Πρακτορείου Περιβάλλοντος, το οποίο εδρεύει στην Κοπεγχάγη.

"Η μεγαλύτερη επίδραση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από την απότομη μείωση (-12,7%) στην κατανάλωση άνθρακα, την ώρα που για όλα τα ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο ) η κατανάλωση μειώθηκε κατά 5,5% σε σύγκριση με το 2008" πρόσθεσε ο ευρωπαϊκός οργανισμός.

"Αναμένεται ότι μετά από τη βαθιά ύφεση στην ΕΕ το 2009, η οικονομική ανάκαμψη θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα εκπομπών το 2010 σε σύγκριση με το 2009, ή τουλάχιστον μια πιο αργή μείωση" σημειώνει ο οργανισμός.source:cosmo.gr
top