Πτώση 8,6% σημείωσε η 

βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο...

Σταθερά σε τροχιά ύφεσης η μεταποίηση

Μείωση 8,6% παρουσίασε ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, τον Ιούλιο, έναντι μείωσης 10,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2009 προς το 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2009, παρουσίασε μείωση 6,3%, έναντι μείωσης 10,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2009 προς το 2008.
Η μείωση του Γενικού Δείκτη κατά 8,6% τον Ιούλιο προήλθε από τις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:
α) Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων κατά 16%.
Ειδικότερα, η μείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στη μείωση των δεικτών των διψηφίων κλάδων (divisions) της ταξινόμησης NACE Rev. 2: Εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και Άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.
β) Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 9,3%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων (divisions) της ταξινόμησης NACE Rev. 2: Τροφίμων, Κλωστοϋφαντουργικών υλών, Ειδών ένδυσης, Μη μεταλλικών ορυκτών, Μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, Λοιπού εξοπλισμού μεταφορών και Επίπλων.
γ) Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 6% και στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,1%.
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 6,3% της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2010 οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
1) Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων κατά 5%.
2) Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 5,5%.
3) Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 9,9%.
4) Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,7%.
source:tanea.gr
top