Ζούμε στην πιο ακριβή χώρα της ευρωζώνης...


Ζούμε στην πιο ακριβή χώρα της ευρωζώνης
Χωρίς «ανάσα» συνεχίζεται η κούρσα της ανόδου των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την ανάλυση των τιμών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και υπηρεσιών, που πραγματοποίησε το ΕΛΚΕΚΑ, η Ελλάδα και τον Ιούλιο του 2010 σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009 παραμένει η πλέον ακριβή χώρα μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης.

Οι αυξήσεις, μάλιστα, ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο όρο που ισχύει και στο σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριμένα:
-Η Ελλάδα είναι πρώτη στον πληθωρισμό με 5,5%, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 1,7%.

-Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην ακρίβεια στο κρέας με 1,9%, όταν ο μέσος όρος αύξησης της Ε.Ε. είναι μηδενικός.
-Η Ελλάδα είναι πρώτη στα καύσιμα με αύξηση 39,6% , όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 25,6%.
-Η Ελλάδα είναι πρώτη στις μεταφορές επιβατών με σιδηρόδρομο με αύξηση 36,6%, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 3,5%.
-Η Ελλάδα είναι πρώτη στις οδικές μεταφορές επιβατών με αύξηση 17,2%, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 2,2%.
-Η Ελλάδα είναι πρώτη στις αυξήσεις σε καφετέριες και ξενοδοχεία με ποσοστό 3,6%, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 1,4%.

-Η Ελλάδα είναι πρώτη στις ασφαλίσεις μεταφορών με αύξηση 11,3%, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 5,4%

-Η Ελλάδα είναι πρώτη στις υπηρεσίες μεταφορών με 10,2%, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 2,6% .
-Η Ελλάδα είναι πρώτη στις επικοινωνίες με 3,7%, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι -0,8%.
-Η Ελλάδα είναι πρώτη στις ταχυδρομικές υπηρεσίες με 6,4%, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 1,4%.
-Η Ελλάδα είναι δεύτερη στη ζάχαρη, μέλι, ζαχαρώδη με αύξηση 2,5%, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι -0,4%.

-Η Ελλάδα είναι δεύτερη στο ψωμί και δημητριακά με αύξηση 0,4%, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι -0,4.source:madata.gr
top