Χιλιάδες ρευστοποιήσεις 

σε συμβόλαια ζωής...Στην ρευστοποίηση ασφαλιστικών συμβολαίων προχωρούν χιλιάδες ασφαλισμένοι στον κλάδο ζωής, προκειμένου να βρουν χρήματα να αντιμετωπίσουν τρέχουσες ανάγκες.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2010 οι ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου ζωής επέστρεψαν στους κατόχους συμβολαίων περισσότερα από 360 εκατ. ευρώ, με συνέπεια σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά περίοδο να αποκτήσουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα.

Στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ) που αφορούν στην εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2010 δείχνουν πως οι αποζημιώσεις που κατέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρείες στους κατόχους συμβολαίων ζωής λόγω αιτήσεων εξαγοράς των συμβολαίων τους ανήλθαν σε 363.310.759 έναντι 329.279.630,07 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,33%. Η εξέλιξη αυτή επιδεινώνει τα προβλήματα ρευστότητας που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζουν, τους αποστερεί μια πηγή σίγουρης κερδοφορίας, δεδομένου ότι επί της ουσίας ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο ζωής γίνεται κερδοφόρο στην εταιρεία που το έχει πουλήσει έπειτα από τρία χρόνια.

Σημειώνεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες σε διάστημα περίπου ενός μηνός να καταβάλουν τα χρήματα στον ασφαλισμένο που έχει ζητήσει να εξαγοράσει το συμβόλαιό του.source:nooz.gr
top