Νοσοκομεία από... Siemens!

Μαρίνα Κουτσούμπα
Σταθερά στις... αξίες τους εμφανίζονται τα ελληνικά νοσοκομεία σε ό,τι αφορά τους προμηθευτές. Siemens και πάλι Siemens. Αυτό τουλάχιστον διαπίστωσαν οι επιθεωρητές Υγείας στους ελέγχους που έχουν διενεργήσει.

Η γερμανική εταιρεία, όπως προκύπτει, είχε την απόλυτη κυριαρχία στον τομέα των προμηθειών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αφήνοντας εκτός αγοράς τους ανταγωνιστές της.

Ενδεικτικό στοιχείο είναι ότι οι περισσότερες συμβάσεις προμήθειας αντιδραστηρίων είχαν υπογραφεί με την εταιρεία Βayer Ηellas ΑΕ, η οποία συγχωνεύθηκε το 2007 με τη Siemens Διαγνωστική ΑΕ, όπως και με τις εταιρείες Dade Βehring Ηellas ΑΒΕΕ και DΡC- Ν. Τσακίρης ΑΕ που συγχωνεύθηκαν δύο χρόνια αργότερα με τη Siemens Διαγνωστική ΑΕ, ενώ από τη συγχώνευση αυτή προέκυψε η Siemens Διαγνωστική Υγείας ΑΒΕΕ.
Έτσι, η Siemens, όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας "Το Βήμα", είχε υπεισέλθει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τις συμβάσεις που δεν είχαν λήξει ή να συνάψει νέες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ανέλαβε και την εκτέλεση έργων απαραίτητων για την εγκατάσταση εξοπλισμού.
Τα στοιχεία αυτά επισημαίνονται στην έκθεση που υπέβαλε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που διερευνά το σκάνδαλο της Siemens, ο γενικός επιθεωρητής των υπηρεσιών Υγείας, Μ. Σαμπατάκης.
Διαπίστωσε ενδείξεις για οικονομική ζημιά από τη σύναψη των συμβάσεων των νοσοκομείων με τη γερμανική εταιρεία για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και για τις δαπάνες συντήρησης και προμήθειας αναλώσιμων ειδών.
Μπορεί από τους επιθεωρητές να συμπεραίνεται πως σε πολλούς διαγωνισμούς τηρήθηκαν «σε γενικές γραμμές» οι κείμενες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ωστόσο διαπιστώνουν παρατυπίες, οι οποίες όμως δεν επέφεραν ακυρότητα ή ματαίωση ή επαναπροκήρυξη των διαγωνισμών.
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στους περισσότερους διαγωνισμούς προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού δεν είχαν συμπεριληφθεί όροι σχετικά με το κόστος συντήρησης μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, αλλά και το κόστος προμήθειας των ανταλλακτικών, κάτι που είχε ως συνέπεια να καθορίζεται το ύψος των εν λόγων δαπανών μονομερώς από τη Siemens εκτός διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις τιμές.source:cosmo.gr
top