Πάνω από 

1 εκ. ευρώ σε νομιμοποίηση λογισμικού...


Σημαντική αύξηση που αγγίζει το 60% στις αναφορές περιπτώσεων χρήσης παράνομου λογισμικού από ελληνικές εταιρίες ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδας ο οργανισμός Business Software Alliance (BSA). Οι αναφορές που πραγματοποιήθηκαν στην BSA κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 ξεπέρασαν κατά πολύ το σύνολο των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν το 2009. Παράλληλα σημειώθηκε νέο ρεκόρ νομιμοποιήσεων 1 εκατομμυρίου ευρώ και αφορά στις συνολικές δαπάνες που κατέβαλλαν οι επιχειρήσεις για απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού.
Από τις αρχές του έτους, η BSA έχει πραγματοποιήσει εντατικές προσπάθειες για ενημέρωση των επιχειρήσεων και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση παράνομου λογισμικού μέσω ενεργειών μάρκετινγκ και σε συνδυασμό με νομικές ενέργειες που διενεργούνται σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μη αδειοδοτημένο λογισμικό.

Πλέον κρίνεται αναγκαίο να τεθούν σε εφαρμογή ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αφού σύμφωνα με την Παγκόσμια Μελέτη για την Πειρατεία Λογισμικού 2009 που ανακοινώθηκε φέτος την άνοιξη, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη υψηλότερη θέση στην Ε.Ε. με ποσοστό 58% και η εμπορική αξία του παράνομου αυτού λογισμικού ανέρχεται στα 173 εκατομμύρια Ευρώ. Μια εταιρία που χρησιμοποιεί λογισμικό που δεν είναι πλήρως αδειοδοτημένο, σημαίνει ότι χρησιμοποιεί το προγράμματα σε περισσότερους Η/Υ από όσους ορίζει η άδεια χρήσης. Προκειμένου να είναι νόμιμες και ασφαλείς, η BSA συμβουλεύει τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν πρακτικές Διαχείρισης Πόρων Λογισμικού ώστε να γνωρίζουν τα είδη των προγραμμάτων λογισμικού που χρησιμοποιούν στο δίκτυο Η/Υ τους, καθώς και να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν όλες τις απαραίτητες νόμιμες άδειες χρήσης.


Δυστυχώς, πολλές επιχειρήσεις σήμερα δεν συνειδητοποιούν πως η χρήση παράνομου λογισμικού μπορεί να επιφέρει απρόβλεπτα προβλήματα, όπως είναι οι οικονομικές επιβαρύνσεις από νομικές ενέργειες (περιλαμβανομένων κυρώσεων, προστίμων και δαπανών για επισκευές), οι κρατικές κυρώσεις και οι δικαστικές διαμάχες. Επιπλέον το παράνομο λογισμικό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ασφάλειας όπως είναι η απώλεια αρχείων, δυσλειτουργίες στα συστήματα των Η/Υ που έχουν προκληθεί από επιθέσεις ιών ή κακόβουλου λογισμικού ή απλώς επειδή το πειρατικό πρόγραμμα δεν μπορεί να λάβει τις πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις ασφαλείας. 
source:nooz.gr
top