ΟΗΕ: Δικαίωμα η πρόσβαση σε καθαρό νερό...

Τα Ηνωμένα Έθνη, αναγνώρισαν σήμερα ως ανθρώπινο δικαίωμα την πρόσβαση σε καθαρό νερό. Το Σώμα – στο οποίο εκπροσωπούνται 192 έθνη- ενέκρινε ψήφισμα που προώθησε η Βολιβία και υπογράφεται από 33 άλλες χώρες για να προσθέσει την πρόσβαση στο καθαρό στην διακήρυξη του για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η απόφαση δεν έχει νομική υπόσταση, αλλά η ένταξή της στη διακήρυξη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρείται ως ένα σημαντικό πολιτικό βήμα για το θέμα.source:nooz.gr
top