Μετεγγραφές εξπρές!

Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται οι αιτήσεις τον Οκτώβριο

 Νίκος Μάστορας


Πανεπιστημιακά συγγράμματα που θα διανέμονται ακόμα και με κούριερ στο σπίτι του φοιτητή, μετεγγραφές με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια και μεγαλύτερη διασπορά των δικαιούχων στις σχολές αιχμής επιχειρεί να επιτύχει τώρα το υπουργείο Παιδείας.
Το επόμενο στοίχημα της Αννας Διαμαντοπούλου, μετά τη σχετικά ομαλή έναρξη των μαθημάτων και πριν από τις επικείμενες αλλαγές στα πανεπιστήμια (το γενικό πλαίσιο θα ανακοινωθεί στο τέλος της εβδομάδας), είναι ο εξορθολογισμός των μετεγγραφών, από τις οποίες προκαλείται κάθε χρόνο υπερπληθυσμός στις σχολές αιχμής κεντρικών ΑΕΙ, και η έγκαιρη διανομή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.

Και τα δύο αυτά θέματα θα αντιμετωπιστούν εφέτος με τη βοήθεια της τεχνολογίας, καθώς τόσο η διαδικασία των μετεγγραφών όσο και οι διανομές των συγγραμμάτων θα γίνονται στο εξής με ηλεκτρονικό τρόπο. Μάλιστα σήμερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δίνει συνέντευξη Τύπου προκειμένου να ανακοινώσει την έναρξη του προγράμματος «Εύδοξος» που αφορά την ηλεκτρονική επιλογή των συγγραμμάτων και την καινούργια ηλεκτρονική υπηρεσία διεκπεραίωσης μετεγγραφών των φοιτητών. Οι βασικές αλλαγές είναι οι εξής.

Οι αιτήσεις για μετεγγραφές θα υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά τον Οκτώβριο, σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Παιδείας. Η αίτηση θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται και σε περίπτωση ψευδών στοιχείων το δικαίωμα μετεγγραφής χάνεται οριστικά, ενώ ο φοιτητής θα διαγράφεται και από το αρχικό Τμήμα εισαγωγής. Μέχρι πέρυσι, οι αιτήσεις υποβάλλονταν στο Τμήμα υποδοχής τον Νοέμβριο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα μέσα σε 1 εβδομάδα (αντί για 2-2,5 μήνες που ήταν ο χρόνος μέχρι πέρυσι). Σημειώνεται ότι από εφέτος οι σχολές πανεπιστημίων και ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης έχουν ομαδοποιηθεί (σ.σ.: στα ΤΕΙ Αττικής περιλαμβάνεται και το ΤΕΙ της Χαλκίδας). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιος δικαιούχος μπορεί να ζητήσει μετεγγραφή π.χ. στο ΤΕΙ Αθηνών, αλλά να βρεθεί στη Χαλκίδα.

Συγγράμματα: έγκαιρη διανομή
Για πρώτη φορά από εφέτος τα πανεπιστημιακά συγγράμματα προβλέπεται να διανεμηθούν έγκαιρα στους φοιτητές, αλλά και το κράτος να ξέρει ακριβώς τι πληρώνει και οι εκδότες να αποπληρωθούν συντομότερα, μέσω του νέου συστήματος ηλεκτρονικής επιλογής συγγραμμάτων «Εύδοξος» (www. eudoxus.gr). Μέσω του συστήματος αυτού, οι μεν εκδότες παρουσιάζουν όλα τα συγγράμματα που διαθέτουν μαζί με τα σημεία διανομής τους στις διάφορες πόλεις, οι δε γραμματείες των σχολών επιλέγουν τα προτεινόμενα για κάθε μάθημα. Στη συνέχεια οι φοιτητές επιλέγουν τα συγγράμματα που επιθυμούν (έως 1 δωρεάν για κάθε μάθημα) και λαμβάνουν με SΜS έναν κωδικό, με τον οποίον θα μπορούν να τα παραλάβουν από τα σημεία διανομής. Εάν κάποιος εκδότης δεν έχει σημείο διανομής στην πόλη του δικαιούχου, προβλέπεται αποστολή των συγγραμμάτων με κούριερ.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για μετεγγραφή

1. ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
Πολύτεκνοι γονείς και τέκνα πολυτέκνων.

Γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία τέκνα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του.

Τέκνα των φονευθέντων από τρομοκράτες ή καταστάντων πλήρως ανίκανοι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ορφανοί φοιτητές ή σπουδαστές από τον έναν ή και τους δύο γονείς, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τελευταίων τριών οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ.

Φοιτητές και σπουδαστές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ πέτυχαν αθλητική διάκριση που επιτρέπει κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας την εγγραφή τους καθ΄ υπέρβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γι΄ αυτόν τον λόγο.

Φοιτητές και σπουδαστές που εγγράφηκαν σε τμήμα πανεπιστημίου ή ΤΕΙ για έναν από τους λόγους υγείας που κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 5% επί του αριθμού εισακτέων σε οποιοδήποτε τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λόγω κάλυψης του προβλεπόμενου ποσοστού από υποψηφίους με μεγαλύτερη βαθμολογία δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο αντίστοιχο τμήμα προτίμησής τους ή που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν μία από τις σοβαρές ασθένειες που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις. Επίσης, όσοι πάσχουν από τις παραπάνω σοβαρές ασθένειες και εγγράφηκαν σε τμήμα πανεπιστημίου ή ΤΕΙ έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να έχουν κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος εγγραφής καθ΄ υπέρβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

2. ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
Τέκνα γονέων των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τελευταίων τριών οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ.

Οι μετεγγραφές αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν συνολικά σε ποσοστό το 14% του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα υποδοχής.

Ειδικώς, για τα τμήματα υποδοχής των πανεπιστημίων και ΤΕΙ του Λεκανοπεδίου και του Νομού Θεσσαλονίκης, οι μετεγγραφές της προηγούμενης περίπτωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 9% του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα υποδοχής.

Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε τμήμα πανεπιστημίου ή ΤΕΙ διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τελευταίων τριών οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000

ευρώ. Δηλαδή επιτρέπεται χωρίς περιορισμό η μετεγγραφή και των δύο αδελφών σε αντίστοιχα τμήματα πανεπιστημίων ή ΤΕΙ που βρίσκονται εκτός του Λεκανοπεδίου και του Νομού Θεσσαλονίκης. Για τις μετεγγραφές σε τμήματα των πανεπιστημίων και ΤΕΙ του Λεκανοπεδίου και του Νομού Θεσσαλονίκης το ποσοστό των μετεγγραφομένων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4% επί του αριθμού των εισακτέων του τμήματος υποδοχής.


6.000 φοιτητές περισσότεροι στην Αττική

ΠΑΝΩ από 6.000 περισσότερους φοιτητές από όσους υπολόγιζαν αναμένεται να δεχθούν και εφέτος τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της Αττικής, λόγω των μετεγγραφών. Σύμφωνα με υπολογισμούς των πανεπιστημιακών και των καθηγητών ΤΕΙ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αναμένονται σχεδόν 1.500

μετεγγραφές, στο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο περίπου 500, ενώ πολύ μεγάλο αριθμό θα δεχθούν και τα ΤΕΙ, με σχεδόν 1.500 επιπρόσθετους φοιτητές σε καθένα από τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά...source:tanea.gr
top