Αποτίμηση του ΔΝΤ για την

εφαρμογή του μνημονίου...


Διαφημίσεις Google

Tο πρόγραμμα σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας έχει κάνει μια δυνατή αρχή, και οι μέχρι τώρα επιδόσεις έχουν πετύχει τους στόχους, κυρίως ως απόρροια της πιστής εφαρμογής του δημοσιονομικού προγράμματος, όπως και σημαντικών μεταρρυθμίσεων που σε πολλές περιπτώσεις προωθήθηκαν νωρίτερα του προβλεπομένου, τονίζει η πρώτη έκθεση-αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του μνημονίου που δημοσιοποιήθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και η οποία επισημαίνει πάντως, ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές προκλήσεις.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η ύφεση εξελίσσεται όπως είχε προβλεφθεί, αλλά ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος του προβλεπομένου λόγω των αυξήσεων στους έμμεσους φόρους. Πάντως οι επιπτώσεις δεν αναμένεται να έχουν μόνιμο χαρακτήρα καθώς, όπως επισημαίνεται, έχει περιορισθεί η αύξηση των εισοδημάτων.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι στο κρατικό επίπεδο η δημοσιονομική εξυγίανση προχωρά ικανοποιητικά και ξεπερνά τους στόχους που είχαν τεθεί εξισορροπώντας έτσι το έλλειμμα που καταγράφεται στο τοπικό επίπεδο.

Η ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα χαρακτηρίζεται σφιχτή αλλά επαρκής, υποστηριζόμενη από τα προγράμματα στήριξης της ΕΚΤ όπως και άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί, ενώ επισημαίνονται με έμφαση οι μεταρρυθμίσεις ουσίας στο συνταξιοδοτικό σύστημα και την αγορά εργασίας οι οποίες έχουν θεσπισθεί νωρίτερα του προβλεπομένου. Στο πλαίσιο αυτό τονίζεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Παρά τα ελαφρώς μικρότερα έσοδα, μέχρι το τέλος Ιουνίου επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί σχετικά με τις επιδόσεις, τονίζει η έκθεση, αλλά επισημαίνει αδυναμίες σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των δαπανών στο τοπικό επίπεδο.

Τονίζεται ότι για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών κινδύνων που παραμένουν σημαντικοί, προβλέπονται ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται βήματα για την καλύτερη λειτουργία των φοροεισπρακτικών μηχανισμών. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται, πάντως, ότι αν και η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη, η προσπάθεια συγκρούεται με μια βαθιά ριζωμένη κουλτούρα φοροδιαφυγής, αλλά και έντονες αντιδράσεις από το εσωτερικό της Εφορίας. Τονίζεται ότι η όποια πρόοδος αναμένεται να είναι σταδιακή ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη να δοθεί έμφαση στην αναζήτηση των εύπορων φοροφυγάδων, λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν σχετικά με το κατά πόσον την όλη προσπάθεια διέπει αίσθημα δικαίου.source:nooz.gr
top