Μύκητες και έντομα 

σε φορτίο κουκουναρόψιχας...


Στην απαγόρευση φορτίου που περιείχε κουκουναρόψιχα προχώρησε η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, διότι, όπως διαπιστώθηκε, το προϊόν παρουσίαζε εντομολογικές προσβολές, ανάπτυξη μυκητιάσεων συνολικά σε ποσοστό 60% και αλλοίωση οργανοληπτικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για κουκουναρόψιχα, συνολικού βάρους 1.500 κιλών και προέλευσης Τουρκίας, η οποία κρίθηκε ακατάλληλη προς κατανάλωση.source:zogla.gr
top