Έτοιμος για απολύσεις ένας 

στους πέντε εργοδότες...


«Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος του Δεκεμβρίου 2010, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;» Σε αυτή την απάντηση κλήθηκαν να απαντήσουν 750 εργοδότες σε όλη την Ελλάδα, στην τριμηνιαία έρευνα της Manpower. Τι έδειξαν οι απαντήσεις; Το 18%, δηλαδή ένας στους πέντε, δήλωσε ότι προβλέπει μείωση των θέσεων εργασίας στο τέταρτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς. source:protothema.gr
top